Wat wil Opvoeding&Wetenschap?

Onderzoek naar opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jeugdigen is lastig. Er is veel ondermaats onderzoek dat toch in de media weet door te dringen en een groot publiek bereikt. Wetenschappers worden ‘afgerekend’ op de nieuwswaarde van hun artikelen. ‘Public relations’ afdelingen van universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen worden beoordeeld op het aantal berichten in de media. Dat leidt tot perverse prikkels en overhaaste publiciteit.

Opvoeding&Wetenschap wil nieuwsberichten analyseren tegen de achtergrond van het wetenschappelijk onderzoek. Wat betekent de krantenkop? Is het bericht gebaseerd op deugdelijk onderzoek? Het publiek heeft belang bij nieuws over opvoeding en onderwijs dat is gebaseerd op goed onderzoek maar kan de kwaliteit van het achterliggende onderzoek van een nieuwsbericht niet altijd goed inschatten. Ook persvoorlichters en journalisten hebben soms onvoldoende kennis van een onderzoeksgebied om die kwaliteit te bepalen. Soms moeten vermeende feiten grondiger gecheckt worden dan de deadline bij de krant toestaat. Opvoeding&Wetenschap wil berichtgeving over opvoeding en onderwijs, kinderen en jeugdigen kritisch analyseren, vooroordelen in wetenschappelijke vermomming ontmaskeren, kaf van koren helpen scheiden.

Voor wie is Opvoeding&Wetenschap?